Komunita AXIS

Ste pacient, rodinný príslušník pacienta alebo potencionálny darca? Staňte sa členom našej komunity. 

Členom Komunity Nadácie AXIS ponúkame:

Financovanie prostredníctvom 2%

Financovanie rehabilitácie v AXIS a zdravotníckych pomôcok pomocou 2% v roku 2024

Aktuálne informácie o projektoch

Odosielanie upozornení o nových projektoch nadácie

Príbeh na webovej stránke

Prostredníctvom Vášho príbehu môžete osloviť nových potencionálnych darcov

Benefičné podujatie

Naplánujte benefičné podujatie a my Vám pomôžeme s jeho prípravou

Darovacia zmluva

Pripravíme darovaciu zmluvu pre Vás a Vášho darcu

Verejná zbierka

Možnosť zorganizovania verejnej zbierky zastrešenej nadáciou s právoplatným povolením

Aktuálny stav financií

Prístup k aktuálnemu stavu financií člena komunity na účtoch nadácie

Sme radi, že ste sa rozhodli stať členom Komunity AXIS.

Ročný členský poplatok vo výške 10,- Eur prosíme uhradiť hneď po zaregistrovaní.
Do poznámky uveďte text: Členské za rok 2024 s menom a priezviskom pacienta.

Každý ďalší rok sa poplatok uhrádza vždy do konca januára na číslo účtu:
IBAN: SK55 0200 0000 0045 5746 6551
SWIFT: SUBASKBX 

QR_SK5502000000004557466551