Verejné zbierky

Nadácia AXIS je od 25.apríla 2022 oprávnená vykonávať verejné zbierky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo už druhú verejnú zbierku nadácie s názvom s názvom „Nadácia AXIS – spolu pomáhame II“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-030036. Verejná zbierka bude vykonávaná nadáciou na celom území Slovenskej republiky kombináciou týchto spôsobov:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky – číslo osobitného účtu zbierky je SK24 0200 0000 0045 5479 8251, vedenom v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a. s.
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, ktoré sú vám k dispozícii
  • predajom predmetov, ktoré vyrábate – koláčiky, šperky, dekorácie, mydielka, obrazy, atď.
  • predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie, ktoré máte v pláne organizovať.

Ak Vás niektorá z možností oslovila, spojte sa s nami. Stacionárnu pokladničku a všetky náležitosti k zbierke Vám radi pripravíme a s prípravou radi pomôžeme.

Výťažkom verejnej zbierky si môžete pomôcť pri financovaní rehabilitačného pobytu v rehabilitačnom centre AXIS.