Náš tím

Ing. Jana Sabová / správca nadácie – Hendikepovaní a ich rodiny sú pre mňa obrovskou inšpiráciou a obdivujem ich pre ich húževnatosť a vytrvalosť. Ich životné príbehy sú nádejou, že zdolávať prekážky a bojovať za každý milimeter zmeny k lepšiemu má zmysel.

Mgr. Anita Hermanová / člen správnej rady nadácie – Neľahké životné osudy ľudí sú stredobodom mojej práce už takmer 20 rokov. Neprestávam veriť, že cielenou a kontinuálnou podporou rodín je možné dosiahnuť to najlepšie pre nich – dať im priestor, kde môžu byť sami sebou, kde budú vypočutí a pochopení. Pretože náš cieľ je rovnaký – urobiť maximum pre ich blízkeho.

Dr. Bohdan Boiko / člen správnej rady nadácie – Tak ako kedysi moji kolegovia lekári dali týmto ľuďom šancu na život, tak aj ja cítim veľkú zodpovednosť pomôcť im žiť plnohodnotný život. To je moje povolanie a poslanie.

Tamara Paul / člen správnej rady nadácie