Naše poslanie

Šťastie a naplnenie sa dosahuje “skôr tým, že milujeme, než tým, že sme milovaní”  napísal Aristoteles. A to isté platí aj o pomoci iným…

Poslaním nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín.

Pomáhať ľuďom pre nás znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení.

Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia AXIS zameriava predovšetkým na aktivity, ktoré vplývajú na samostatnosť pacientov, podporujú ich nezávislosť na rodine a okolí a privedú ich k začleneniu sa do spoločnosti, či už do školy, zamestnania, športových alebo ďalších iných aktivít.

Aj preto úzko spolupracujeme s licencovaným medicínskym centrom AXIS, ktoré poskytuje špičkovú neurorehabilitáciu pre pacientov zo Slovenska, okolitých krajín ale aj z mnohých ďalších regiónov Európy a Ázie.

Poslaním AXIS Rehabilitation Center je ponúknuť na báze komplexných interdisciplinárnych postupov špičkovú rehabilitáciu pre pacientov s neurologickými poruchami a zároveň plnohodnotnú podporu pre ich rodiny. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

Silnou stránkou je medzinárodný multidisciplinárny tím, ktorého rozsiahle kompetencie umožňujú kombinovať širokú škálu rehabilitačných metód prispôsobených potrebám každého jedného pacienta. A toto všetko sa deje na jednom mieste. Táto kombinácia vedie k vynikajúcim lekárskym a individuálnym výsledkom.

Slovenským a českým pacientom, žiaľ, na rozdiel od ostatných zahraničných pacientov, zdravotné poisťovne na liečbu prispievajú len minimálne. Preto sme sa rozhodli podporovať ich a pomáhať im s financovaním liečby vlastnou cestou prostredníctvom nadácie, či už vlastnými charitatívnymi projektami alebo v rámci spolupráce s inými organizáciami tak, aby sme im umožnili liečbu absolvovať.

Získavame finančné prostriedky na liečbu našich pacientov, spoluorganizujeme rôzne charitatívne aktivity. Mnohé rodiny našich pacientov sú veľmi aktívne a samé si organizujú vlastné charitatívne podujatia, s čím im radi pomôžeme.