Vzdelávanie

Nadácia AXIS spolupracuje s odborníkmi z rehabilitačného centra AXIS a iných odborných organizácii na príprave vzdelávacích aktivít pre laickú aj odbornú verejnosť.

Prečítajte si články o vzdelávaní