Mária Hospodárová

„Je iba jediná prekážka na dosiahnutie tvojho cieľa – ty sám.“

10

Moja manželka Mária viac ako tridsať rokov pracovala ako laborantka pre rozbor vody. Tiež bola vášnivou športovkyňou a rekreačne hrávala volejbal.

Časom a aj vekom aj ju dostihli civilizačné ochorenia a ona začala mať problémy s chrbticou. Manželku v roku 2014 museli operovať a počas operácie jej lekári vymenili medzistavcovú platničku. Bohužiaľ jej zdravotný stav sa ani po operácii takmer vôbec nezmenil a moja manželka na vlastnú žiadosť musela opustiť svoje zamestnanie. Musela požiadať o invalidný dôchodok, ale život pokračoval ďalej.

Prišlo však nešťastné leto 2022, kedy moja milovaná manželka dostala ťažkú mozgovú príhodu, ktorá postihla celú pravú stranu jej tela. Okrem postihnutia motoriky bohužiaľ moju Máriu zasiahlo aj ťažké postihnutie rečového centra.

Po príhode sa život našej rodiny zmenil do základov. Začal kolotoč rehabilitácií, cvičení, rôznych terapií, aby sme dosiahli zlepšenie Máriinho stavu. Okrem cvičenia v domácom prostredí a dochádzania za ambulantnými terapiami, sa nám podarilo absolvovať aj rehabilitácie v kúpeľoch Číž, v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová a dvakrát aj v súkromnom rehabilitačnom centre AXIS Medical v Piešťanoch.

Moja manželka Mária však potrebuje ďalšie dlhodobé rehabilitácie, aby sa mohla opäť aspoň čiastočne zaradiť do života, aby bola samostatnejšia a menej závislá na mne a okolí. Jednoducho povedané, aby sa opäť cítila potrebná a sebestačná. Za Vašu pomoc ďakujeme!

Zdielať